Remiza

Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej składa się z 2 części.

Cześć bojowa składa się 4 boksów garażowych połączonych z szatnią, pralnią wraz z suszarnią, salą szkoleniową.

Część ogólnodostępna składa się z sali widowiskowej, kuchni, WC, pomieszczeń magazynowych.

Budynek przechodzi modernizację w miarę posiadanych środków finansowych. Do tej pory udało się wykonać termomodernizację, wymianę pieca na olejowy, pogłębienie boksu garażowego GCBA Scania, remont pralni.