Bezpieczny Strażak 2018

Zakończyło się zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie pt.” Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska poprzez doposażenie OSP w Białce- Bezpieczny Strażak 2018″.
W ramach zadania zakupione zostały 2 sztuki kompletnych aparatów ODO FENZY AERIS typ II w skład których wchodzi: noszak, butla kompozytowa, maska OPTI PRO, sygnalizator bezruchu oraz pokrowiec na butle. Całkowity koszt zadania to 10 160 zł, a dofinansowanie wyniosło 4 000 zł.
Zakup ten pozwolił uzupełnić braki sprzętowe jakie narzuca norma wyposażeń samochodów gaśniczych.